Mobile knuseverk

Hvor kan våre mobile knuseverk brukes?

På prosjekter som opparbeidelse av små og store byggefelt, næringstomter, veier, osv. Så lenge det er plass til knuseverket!

Hva sparer man ved å bruke et mobiltknuseverk?

Ved å bruke våre mobile knuseverk kan man spare mye. Transport utgiftene vil minske dramatisk ved å sleppe å frakte overksuddstein / storstein, for å så frakte knuste masser tilbake.

Hva kan våre mobile-knuseverk gjøre?

Nå kan våre mobile-knuseverk knuse/sortere alle typer grus, singelm pukk, asfalt, jord osv.

Vi har 4 ulike mobile-knuseverk:

Extec C12+, 2007 – Grovknuseverk

Metso LP200HP, 2008 – Finknuseverk

Terex Finla7 883, 2006 – Sikteverk

Terex Finla7 694, 2006 – Sikteverk

For mer info ta kontakt

Meny